Detská MÓDNA SHOW

  • Detská MÓDNA SHOW  -  viac ako  20
repríz.   Detskú  módu  z  dielne  Ivany
Sojkovej  predvádzali i deti z  tanečnej
skupiny BZUČO - Bratislava.
 na fotografiách:
detská tanečná skupina Bzučo, Peťka Kucharovičová
aDado Sojka