Kysucká kontraktačná výstava
  
Módna prehliadka na akcii
Kysucká kontraktačná výstava ...


 

Módna prehliadka na akcii
Kysucká kontraktačná výstava.
Časť prehliadky sme pojali
ako recesiu a  prítomní náš
zmysel pre humor  ocenili.
Náš  manekýn Janko  bol
hviezdou dňa.
Okrem predvedenia modelov
bolo súčasťou akcie aj
Jankovo veľmi úspešné
herecké vystúpenie v
rozhovore s moderátorkou.
Prítomní nešetrili  potleskom.
Po piatom opakovanom vystúpení
v tento deň, keď ho diváci
potleskom volali na pódium,
však už Janko o prezleční do
dámskych nechcel  ani počuť...