2001

- spolupráca s médiami a zahraničnými agentúrami
- účasť na súťažiach
- príprava samostatných programov s vlastnou značkou
- modelová tvorba
- modelová tvorba pre film EUROGIRLS

- modely pre film ŘIDIČ
- zahájenie spolupráce so skupinou KAPELA PIECZARKÓW - Poľsko
  príprava prezentácie a koncerty roku 2002
- zahájenie exkluzívneho zastupovanie skupiny HERMAKUTI

- hudba čiernej Afriky
- projekt MISS TEENS 2002 Slovensko
- projekt MÓDA a ŠOU 2002

Sample Image
Sample ImageSample Image
  • JAY FASHION