Dominika CH.
Sample ImageSample ImageSample Image Sample ImageSample Image
height: 176cm87-62-90         shoes: 40hair: browneyes: brown
  • Sample Image 2012 - 2009 UK
  • Sample Image 2008 CHINA
  • Sample Image 2008 HONG KONG
  • direct booking anytime
Sample ImageSample Image
   
Sample ImageSample Image   
Sample Image Sample Image Sample ImageSample Image
 

Sample Image
Sample Image Sample Image
  

Sample Image
Sample Image Sample Image Sample Image  
Sample Image Sample ImageSample Image Sample Image   Sample Image
Sample Image
Sample Image  Sample Image Sample Image    
Sample ImageSample ImageSample ImageSample Image 
Sample ImageSample ImageSample ImageSample Image 
Sample ImageSample Image   
Sample Image
    
Sample ImageSample ImageSample ImageSample Image 
Sample ImageSample ImageSample Image  
Sample ImageSample ImageSample Image
Sample Image 
Sample Image
Sample Image
Sample Image
  
Sample ImageSample Image
Sample Image