POPIS, INFO, PRIEBEH
POPIS: skvelý a netradičný darček.
 • fotografie od profesionálneho týmu s grafickou úpravou.

Cena darčeka zahŕňa:
 • vizážistku,
 • štylistku,
 • kaderníčku,
 • fotografku
 • grafickú úpravu.

Priebeh:
 • úprava vizáže, vlasov a nastylovanie oblečenia, ktoré si sami prinesiete. /Samozrejme, že je možné - po predchádzajúcej dohode zabezpčenie odevu pre vás./
 • Je vhodné priniesť množstvom doplnkov / šperky, šatky, šály, klobúky a pod./,
 • topánky, opasky z čoho stylistka vyberie a nastyluje vhodný look.

Ako dlho bude fotenie a príprava trvať:
 • 2 – 5 hodín Záleží od toho ako rýchlo sa fotená osoba uvoľní pre fotenie Čo je dôležité? Uvedomiť si, že fotenie nepriebieha narýchlo.
 • V záujme kvality fotografií je dôležitá profesionálna vizáž a úprava vlasov ako aj výber odevov. Snažíme sa vytvoriť príjemnú atmosféru a tak fotenú osobu uviesť do pohody aby opadol stres z fotenia. Je nám jasné, že mnohí majú pred fotením trému. S pózami samozrejme pomôžeme. Našim cieľom sú krásne fotografie a spokojnosť na oboch stranách.