JAY agency SLOVAK
Domov
R E F E R E N C I E
Registrácia
CASTINGY
SNAP foto
Models School
ZÁKULISIE
JAY journal
JAY journal
JAY Creative Team
JAY Creative Team
FOTOpoukážka
FOTOpoukážka
JAY FASHION design
JAY FASHION
Ema Homolová
SÚŤAŽE MISS
Super Model
Slavic beauty
Miss European
Miss Eurovision
World Bikini Model
World Bikini Int ASIA
Asia - Europe Int. Contest
World Miss University
JAY FACE
JAY FACE Slovak
JAY FACE Czech
JAY FACE INT
FOTOGRAFI
Betty
Ivana JAY
LEGAVLAK
Vera Ardon
JAYBABA.SK
Domov
Medzi nebom a zemou
Live Radio
Bosý ANJEL
Bosý anjel
Priestor pre život
TIPY
DAKUJEME.SK
Katarínka
Animator
ECAV SK
Greenpeace
VIZA DO CINY
Partneri


missonline.cz - nejlepší české fotomodelky online
ZNAMENIA PODĽA BOHA Tlačiť
ZNAMENIA PODĽA BOHA A bolo ráno, keď Boh sa postavil pred svojich dvanásť detí a  vložil do každého z nich semeno ľudského žitia. Deti k nemu pristupovali jedno po  druhom, aby prijali svoje dary.:
 • "Tebe, BARAN, dávam ako prvému svoje semienka. Máš tú česť  ich rozsievať. Každé semienko, ktoré zaseješ, nech sa v tvojej  dlani miliónkrát rozmnoží. Nebudeš mať čas vidieť semeno rásť,  pretože všetko, čo zaseješ, zrodí opäť nové, ktoré musí byť zasadené. Budeš  prvý, ktorý prenikne mojou myšlienkou k ľudskému duchu. Ale tvojou  úlohou nebude sa tejto myšlienke priblížiť, ani pýtať sa na ňu. Tvoj život je  čin. Jediný čin, ktorý ti ukladám, je aby si začal tým, že oznámiš  človeku moje stvorenie. Za tvoju dobrú prácu ti darujem cnosť SEBAÚCTY."
Sample ImageSample Image
Sample Image
Sample Image
 • "Tebe, BÝK, dávam silu niečo z tohto semena vytvárať. Tvoja  úloha je  veľká a vyžaduje si veľa trpezlivosti, pretože musíš vždy dokončiť začaté - hoci bude semeno odviate vetrom. Tvojou úlohou nie je pýtať sa na príčiny alebo meniť svoju mienku v polceste, ani spoliehať sa na druhých v tom, čo od teba žiadam. Za to ti darujem SILU. Užívaj ju múdro."
 •  "Tebe, BLÍŽENEC, dávam otázku bez odpovede, aby si všetkým  mohol prinášať porozumenie tomu, čo sa okolo človeka deje. Nikdy  nebudeš vedieť, prečo ľudia hovoria alebo počúvajú, ale v hľadaní  odpovede nájdeš dar ROZUMU."
 •  "Tebe, RAK, dávam za úlohu učiť ľudí citu. Prajem si, aby si  ľudí rozosmieval a rozplakával - aby všetko, čo vidia a myslia dosiahlo vnútorného bohatstva. Za to dostaneš odo mňa dar RODINY, aby sa tvoje bohatstvo rozmnožilo."  
 • "Tebe, LEV, dávam za úlohu, aby si zjavil svetu moje stvorenie v celej jeho sláve. Musíš sa však vystríhať pýchy a mať vždy na pamäti to, že to je moje stvorenie a nie tvoje! Pretože kedykoľvek na to zabudneš, stratíš úctu ľudí. Budeš sa veľmi tešiť zo svojej práce, kedykoľvek ju riadne vykonáš. Za to maj odo mňa dar CTI."
 •  "Ty, PANNA, dostávaš odo mňa za úlohu skúmať všetko, čo  človek s mojím stvorením učinil. Máš dôkladne kontrolovať jeho cesty a upozorňovať ho na omyly, aby sa tvojím prostredníctvom mohlo stvorenie zdokonaľovať. Za to ti dávam dar čistého a jasného MYSLENIA."
 • " Tebe, VÁHA, dávam za úlohu slúžiť tomu, aby si človek spomenul a uvedomil si svoje povinnosti k blížnemu, že sa môže naučiť spolupráci a nesebeckosti a tiež posudzovať svoje jednanie z iného stanoviska. Prenesiem ťa na všetky strany a do všetkých miest, kde panuje nesúlad a nerovnováha. Za tvoju namáhavú prácu ti darujem LÁSKU."
 • "Tebe, ŠKORPIÓN, dávam náročnú úlohu. Budeš schopný poznať  zmýšľanie človeka a cesty ľudského ducha. Ale nedovoľujem ti hovoriť o tom, čo poznáš. Často budeš týraný svojimi poznatkami a vo svojej  bolesti sa odo mňa odvrátiš. A tak zabudneš, že to nie som ja, kto ti  pôsobí utrpenie, ale že je to nepochopenie môjho zámeru a mojej myšlienky. Uvidíš človeka  toľkokrát, až v ňom rozpoznáš zviera! A budeš musieť  toľkokrát bojovať s jeho zvieracím pudom v sebe samom, že stratíš svoju cestu z očí. Až sa  potom konečne ku mne navrátiš, budem mať pre teba najvyšší  dar CIEĽAVEDOMOSŤ."
 •  "Od teba, STRELEC, požadujem, aby si ľudí rozveseľoval, pretože zatrpknú uprostred nepochopenia môjho zámeru a mojej myšlienky.  Prídeš do styku s mnohými životmi, hoci len na okamih a v každom živote  vycítiš nepokoj. Dávam ti dar nekonečného NADBYTKU, aby si bol schopný sa  vysoko vyvinúť a sám svietiť do temných kútov."
 • "Od teba, KOZOROŽEC, požadujem pot tvojej tváre, aby sa  ľudia od teba naučili práci. Nemáš ľahkú úlohu, pretože kríž ľudstva  spočinie na tvojich ramenách. A za bremeno tvojich starostí vkladám do  tvojich rúk ZODPOVEDNOSŤ za človeka."
 •  "Tebe, VODNÁR, dávam predstavu o budúcnosti, aby tvojím  prostredníctvom ľudia mohli vidieť aj iné možnosti po novom. Spoznáš bolesť  osamelosti, lebo ti nedovoľujem personifikovať svoju lásku. Ale za to,  že ukážeš ľuďom nové možnosti, maj odo mňa dar SLOBODY, aby si ľudstvu  mohol vo svojej slobode slúžiť, kedykoľvek ťa bude potrebovať."
 • "Tebe, RYBA, dávam úlohu najobtiažnejšiu zo všetkých. Máš  zhromažďovať starosti všetkých ľudí a vrátiť mi ich. Utrpenie, ktoré na  seba berieš, je následkom ľudského nepochopenia mojej idey a môjho zámeru. Ale ty s nimi máš mať zľutovanie a dať im možnosť, aby to skúsili  ešte raz. Za túto obtiažnu úlohu dostávaš odo mňa dar zo všetkých  najväčší. Budeš jediným z mojich dvanástich detí, ktoré mi bude ROZUMIEŤ. Avšak tento dar patrí len tebe jedinej. Kedykoľvek sa pokúsiš podeliť sa  o to s druhými, nebudeš vypočutá."
 • Potom Boh povedal: "Každý z vás vlastní jeden diel mojej  myšlienky. Nesmiete túto svoju časť zamieňať s celou mojou myšlienkou  ani si nesmiete zamieňať jednotlivé diely navzájom, pretože každý z  vás je dokonalý. To ale nespoznáte skôr, pokiaľ nebude všetkých vás  dvanásť ako JEDNO. A až potom bude zjavená každému jednému z vás celosť  mojej myšlienky." Deti odišli, rozhodnuté urobiť to najlepšie, aby bolo každé  z nich hodné svojho daru. Ale aj napriek tomu žiadne nerozumelo svojmu daru. A keď zmätené prišli k Bohu späť, povedal im: "Každý z vás verí  tomu, že dary druhých sú lepšie, a preto vám dovoľujem vymeniť si ich. "V  tom okamihu bolo každé dieťa nadšené, keď uvážilo všetky možnosti novej  úlohy. Ale Boh sa usmial a povedal: "Budete sa ku mne ešte veľakrát  vracať, aby som vás oslobodil od vašich úloh a zakaždým vášmu prianiu  vyhoviem. Prejdete nespočetnými inkarnáciami, pokiaľ nesplníte úlohu, ktorú som  vám dal. Dávam vám na to nekonečne veľa času, ale až po splnení  týchto úloh smiete byť zase so mnou." 
mailom zaslal Juraj  Ch.
 
Travelling Beauty Queen
The Travelling Queen
Martina Stetiarova
Martina Stetiarova
TRAVEL AGENCY
Tours in the Europe
Tours of the Asia
Tours of the World
JAY agency ENGLISH
About Us
Contact Us
MODELS
MODELS - direct
NEW FACE'S
MEN
+SIZE
FREE for BOOKING
Faces - People
Kids
Singers
Work and Press
R E F E R E N C E S
Partners
Chic Man - JAY partner
Star Events
Google party
Skilldrive
SHOVBIZ AKTUALIY
Najnovšie
Najčítanejšie
Online je
Práve je pripojených:
1 Hosť
Webmaster CB soft. s.r.o., Powered by Joomla! - Copyright © 2005-2006 - All Rights Reserved